หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   

ถนนลาดยางสายบ้านไร่-ลานสัก

ถนนลาดยางสายบ้านไร่-แก่นมะกรูด

ถนนลาดยางสายบ้านอีพุ่งใหญ่-บ้านบุ่ง

ถนนลาดยางสายบ้านเจ้าวัด-วังหิน

ถนนลาดยางสายบ้านอีพุ่งใหญ่-ห้วยแห้ง

ถนนที่เหลือภายในตำบลเป็นถนนลูกรัง
 
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่

ลำห้วยกระเสียว

ลำห้วยท่ากวย

ลำห้วยน้อย

ลำห้วยพุหวายดำ

ลำห้วยหนองบอน
 
อ่างเก็บน้ำ ได้แก่   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
อ่างห้วยตกโศก  
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
 
อ่างคลองเตย  
ประปาภูเขา จำนวน 1 แห่ง
 
อ่างท่ากวย  
ฝาย จำนวน 4 แห่ง
       
บ่อน้ำตื้น จำนวน 4 แห่ง
       
บ่อบาดาล จำนวน 6 แห่ง
 
   

น้ำตกวังกิณรี

น้ำตกผาร่มเย็น

น้ำโจน

น้ำตกหัวสิงโต

อ่างเก็บน้ำท่ากวย