หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ-ประจำงบประมาณ-พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.62-พ.ค.63 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2      3