หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)