หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด (พ.ศ.2562 - 2564) [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนการดำเนินการประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)