หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประะกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 23 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
  (1)