หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   อบรมทางวิชาการและทัศนศึกษาดูงาน ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักปลอดสารพิษ   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๘ มิถุนายน ๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพเข้าร่วม งาน จัดนิทรรศการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.สว่างอารมณ์   ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๗ มิ.ย. ๖๒ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๒ (จำนวน ๑ รายคือ นางจงกล ครุฑธานุชาติ)   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   โครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 25 ประจำเดือนกันยายน 2562   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   ประชุมประจำเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง   18 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๗ มิย.๖๒ ผู้บริหาร สมาชิก อบต.ท่าโพ ร่วมกับศพด.ท่าโพ จัดกิจกรรม Big Cleamng Week ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๗ มิ.ย. ๖๒ ประชุมสภาอบต.ท่าโพ สมัยสามัญ ที่ ๒ ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๖มิ.ย.๖๒ อบต.ท่าโพ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๖มิ.ย.๖๒อบต.ท่าโพ และศูนย์เรียนรู้เพลงพื้นบ้านท่าโพเข้าร่วมกิจกรรมคนอุทัยไม่ทนต่อการทุจริต   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๕ มิ.ย.๖๒ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองของฟราม์เลี้ยงไก่   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   กิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองที่ได้รับทุนผ้าป่าขยะรีไซเคิล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองฉาง   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๑ มิ.ย. ๖๒ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ สมัยสามัญ ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒และพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม   18 ก.ย. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2292