หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำซึม   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2562   18 พ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์(ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ ครุภํณฑ์เลขที่ 479-62-0027) จำนวน 1 เครื่อง    17 พ.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (แก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-57-0029 จำนวน 1 เครื่อง )   17 พ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลระเบียบการใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (FITNESS)    17 พ.ค. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งพง   กิจกรรมพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข   17 พ.ค. 2562 8
ราคากลาง ทม.อุทัยธานี   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกาย   17 พ.ค. 2562 6
ราคากลาง ทม.อุทัยธานี   ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกาย   17 พ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A4 80แกรม จำนวน 10 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองยาง   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   17 พ.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สุขฤทัย   ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 พ.ค. 2562 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.อุทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบรถนำเที่ยว 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 28 ที่นั่ง (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน 1 คัน   17 พ.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองนางนวล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   17 พ.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินแจง   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   17 พ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 พ.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2007