หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
การให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562  
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านอีพุ่งใหญ่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ลำปาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 12.55 น. โดย คุณ วิภา จันทร์ต๊ะตืิอ

ผู้เข้าชม 113 ท่าน