หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันยี่ห้อ สวิงฟอกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.เขาสามยอด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.โพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.14 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.9 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ร่มเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพุ่มหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.ป้าแวะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.ป้าแวะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.คลองมะดิษย์ หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2