หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.ฉัตรทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.อีเล่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ร่มเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.ฉัตรทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.อีเล่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ร่มเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงป้ายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงป้ายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันยี่ห้อ สวิงฟอกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.เขาสามยอด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.โพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2