หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรับแบบกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำถนนสายอีพุ่งใหญ่เชื่อมบ้านบุ่งบริเวณอ่างคลองเตย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ้าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.ฉัตรทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.อีเล่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ร่มเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.ฉัตรทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.อีเล่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ร่มเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงป้ายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงป้ายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3