หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
สถานที่สำคัญในตำบลเจ้าวัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเจ้าวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
1
2
3
 

 
 
 
อดีตตำบลเจ้าวัดเป็นบ้านบ้านหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับตำบล ห้วยแห้ง มีการเล่าต่อกันมาว่า ชนพื้นเมืองเดิมที่อาศัยอยู่ เป็นชาวกระเหรี่ยง ซึ่งมีผู้นำทางความคิด และเป็นที่เคารพนับถือของชาวกระเหรี่ยง ที่เขาเรียกว่า "เจ้าวัด"
 
ต่อมาเมื่อคน จากที่อื่นอพยพเข้ามาอยู่ก็เรียกบ้าน นี้ว่า "บ้านเจ้าวัด" ติดต่อกันมาเป็นเวลานานจนมาถึง ปี พ.ศ. 2537 ได้ขอแยกตำบล เป็นตำบลเจ้าวัด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ บริเวณข้างเคียงมีสถานที่ของหน่วยงานราชการ ตั้งอยู่ ประกอบด้วย ที่ทำการสายตรวจตำบลเจ้าวัด
 
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเจ้าวัด และศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ลักษณะที่ตั้งแนวเขตการปกครอง และ ขนาดของพื้นที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านเจ้าวัด ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61140 ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 74.71 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 46,875 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคอกควาย
ตำบลห้วยคต
อำเภอบ้านไร
อำเภอห้วยคต
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแก่นมะกรูด
ตำบลคอกควาย
ตำบลบ้านไร่
อำเภอบ้านไร่
อำเภอบ้านไร่
อำเภอบ้านไร่
 
 
 
 

 
 
 

เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงเป็นบางส่วน มีเทือกเขาสลับซับซ้อนและอยู่ติดกับ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีลำห้วยกระ เสียวและลำห้วยท่ากวยไหลผ่านมีน้ำใช้ ในการเกษตรและบริโภคอย่างเพียงพอ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด โดยทั่วไป ภูมิอากาศคล้ายกับจังหวัดใกล้เคียง ในภาคกลางอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุม ที่พัดผ่านประจำฤดูให้แบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู

ฤดูฝน

ฤดูหนาว

ฤดูร้อน
 

เกษตรกรรมทำไร่ ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

รับจ้างทั่วไป ประมาณ 9.5 เปอร์เซ็นต์

รับราชการ ประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,035 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,030 คน คิดเป็นร้อยละ 50.31

หญิง จำนวน 2,005 คน คิดเป็นร้อยละ 49.69
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,420 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   เจ้าวัด 410 409 819 283  
2   เขาน้อย 141 123 264 99
  3   ใหม่ลำปาง 279 272 551 155  
4   อีพุ่งใหญ่ 397 413 810 263
5 บุ่ง 350 358 708 256
6   ใหม่ร่มเย็น 310 264 574 229
  7   หนองใหญ่พัฒนา 143 166 309 135  
      รวม 2,030 2,005 4,035 1,420  
 
 

 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-040-285

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10