หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


นายชัยยศ ตั้งพิทักษ์
นายก อบต.เจ้าวัด
 


นายสานนท์ คณฑา
รองนายก อบต.เจ้าวัด


นายแก้ว อินวัน
รองนายก อบต.เจ้าวัด
 


นายสุรโชติ สุขยืน
เลขานุการนายก อบต.เจ้าวัด