หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบ่มกล้วย   พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม รัชกาลที่5   23 ต.ค. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เขาบางแกรก   การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ต.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.เกาะเทโพ   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ร่วมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 1 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.เกาะเทโพ   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ จัดประชุมคณะกรรมการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยคต   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลา จำนวน 2 พวง ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เกาะเทโพ   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะเทโพ ครั้งที่ 2   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยคต   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.เกาะเทโพ   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยคต   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมเครื่องไฟขยายเสียง ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยคต   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเตรียมพิธีทางศาสนา ประกอบด้วย อาหารถวายพระ และ ชุดเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เกาะเทโพ   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลเกาะเทโพ   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.เกาะเทโพ   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ร่วมโครงการแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเท คสล.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1653