หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   20 ส.ค. 2561 25
ประกาศสอบราคา   -ประกาศสอบราคา-   17 ส.ค. 2561 35
โอนย้าย/รับสมัคร   -โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน-   17 ส.ค. 2561 254
ประกาศผลผู้สอบราคา   ใบประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยบ้านบุ่งหมู่ 5   4 ก.ค. 2561 33
ประกาศผลผู้สอบราคา   แบบรายงานราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเหลี่ยบ้านบุ่งหมู่ 5   4 ก.ค. 2561 27
ประกาศผลผู้สอบราคา   ใบประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเหลี่ยซอยต้นโพธิ์หมู 4   4 ก.ค. 2561 30
ประกาศผลผู้สอบราคา   แบบรายงานราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบกลบหลูมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยซอยต้นโพธิ์หมู่4   4 ก.ค. 2561 20
ประกาศผลผู้สอบราคา   ใบประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบกลบหลุมบ่อหมู่ 2   4 ก.ค. 2561 22
ประกาศผลผู้สอบราคา   แบบรายงานราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยบ้านเขาน้อยหมู่ 2   4 ก.ค. 2561 21
ประกาศผลผู้สอบราคา   ใบประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบกลบหลุมบ่อกร้อมปรับเกลี่ยหมู่ 1   4 ก.ค. 2561 16
ประกาศผลผู้สอบราคา   แบบรายงานราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรับแบบกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่1   4 ก.ค. 2561 22
ประกาศผลผู้สอบราคา   ใบประมาณราคาดครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบปูพรมพร้อมปรับเหลี่ยหฒุ่6   4 ก.ค. 2561 21
ประกาศผลผู้สอบราคา   แบบรายงานราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบปูพรมพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ 6   4 ก.ค. 2561 26
ประกาศผลผู้สอบราคา   ใบประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปบบกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยหมู่7   4 ก.ค. 2561 16
  (1)     2